Welcome to CityLive Fm104.25 Chiang Mai : Tel. 053283709 :Fanpage Live Fm 104.25 Chiangmai
1 สถานีดวงจันทร์ วัชราวลี
2 ดาวอังคาร ว่าน ธนกฤต
3 อยู่ตรงนี้ นานกว่านี้ Getsunova
4 ฝนนาฬิกา On Bed Together
5 ถ้ารู้ก็คงไม่บอก คชา นนทนันท์
6 ยังว่าง บี้ สุกฤษฎิ์
7 You & I Mild
8 You You You เอิ๊ต ภัทรวี Feat. Ammy
9 รัก..ที่ไม่มีเธออยู่ สิงโต นำโชค
10 นางรอง Electric Neon Lamp